Marker Symbol: Tm6sf2 | MGI:1933210

History
Genomic Position

Assembly: GRCm38

Chromosome: 8

Strand +

Mutation Details

Mutation method: Targeted Mutation

Mutation type: Point Mutation

Mutation subtype: Point Mutation
Tm1c long ssODN

Backbone:

Molecular Co-Ordinates
Feature Start End
Homology Arm
Genbank Files
Oligos Details
Sequence

ATCTATGCAGCTAGCTGAACTGTCTTATCAGACTGTATAACTTCGGTGTA
ACTGAGCAAGAATAGGGAAGTGCAGTTGGAGACATTTGGACTTTAGTTGA
GCGATCGCATAACTTCGTATAGCATACATTATACGAAGTTATAGAAAATA
CTAGATTCCCTCCCATCAGAGTCCAACCACATGAAGGGTGAGGCTCAATG
AGTGACCTGGCAAATCCAAAGGAATGAGTATTAGCTAATGATGAAACACA
GAGATAGGGAAATCAGAGAGGGCTTCCAGTGGGAGCAATATGGATAAGCC
TTGAAGTATGAGTAGGAGTTTGCCAAGTAGAAAACCTAACCAAGAAACCA
CTGATGGAGAAGTCAGGTCTCATTCTCCTTTGCTGACACTTTCTGAATAA
TTCCTCCAGGAGGTCTCACCCAAGCACTCGATTTTCCCCCAGGCCCCTGT
TTGTGGTGCTGACGAGTGCTCTGATACTGGGTCTGCTCTTCCTGGCAGTC
TATAGCCTATCTCATGGGGAGATCACCTACGACCCTCTCTATGCTGGTGA
GTCATTGGGAGGTGCTGAGGAGCAGGGTTCTCTGGGCAAAGGCTAAAGAC
CAACCCAAGGACCTCTGTTAGTCTTTGAGTGGTTCCCATTAACTGTATAA
CTTCGTATAGCATACATTATACGAAGTTATCGCCGGCGTAGACTGGAGAA
CCTCAAAGGGTGTCTTTCAGAGGTGGAACTCCAGAGAGAAGTAATTATGT
CTTTCTCCCCTATGCCCTTCCCAGGACTCATGTAGCCT

Wildtype Oligos Sequence

Sequence Annotation
Type Comment Oligos Coordinate Mutation Length Mutation
Allele Issues

Are there any issues with this allele? : None reported

Targeting Vectors
Targeting Vector Intermediate Vector Report to Public
Tm6sf2 Tm1c long ssODN  
Back